PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE

Fantasy v metalu (díl I.)
Úvod

Kouzla, draci, válečníci, nebojácní hrdinové, čarodějové, vřavy bitev a vlajky slávy... to všechno je Fantasy Metal.

V tomto seriálu, bych Vám chtěl přiblížit skupiny a jejich alba, kteří svými texty a koncepčními náměty spadají do „škatulky“ fantasy metal.

Pohádkové příběhy, kde vystupují draci, kouzelnící, skřeti, víly, obři, hrdí válečníci a odvážní rytíři vždycky přitahovaly. Dříve to byly pohádky, které sice byly pro malé děti, ale ve své podstatě byly neuvěřitelně strašidelné (např. K.J. Erben či J.L.C. a W.C. Grimmové a jiní). Dnes se k nám dostávají knihy se žánrem, který v minulosti nebyl tolik upřednostňován, a tím je právě Fantasy.
Jak říkám já: "Vylepšená forma pohádek. V pohádkách a fantazii se meze nekladou a proto si můžeme vybrat, co se nám líbí a co ne.

Spousta lidí se mnou bude souhlasit, když se zmíním o autorovi fantasy literatury, který svými díly ovlivnil nejednu generaci. Je to samozřejmě J.R.R. Tolkien. Tento anglický spisovatel a univerzitní profesor napsal v roce 1937 pohádkový příběh ze světa Středozemě - Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Neuvěřitelný příběh o velké cestě družiny trpaslíků a hobita Bilba Pytlíka za uloupeným pokladem, který se později stal jedním ze stavebních pilířů rozsáhlého cyklu příběhů, legend a mýtů z dávné Středozemě a proslavil svého autora doslova po celém světě.
Po sedmnácti letech v roce 1954 vychází první díl trilogie Společenstvo prstenu, následně se téhož roku objevuje pokračování Dvě věže. Podnět k Minas Morgul a Minas Tirith, tedy Dvou věžím prý dala pozoruhodná 29-ti metrová věž známá jako Perrott´s Folly a Victorianská věž. Obě tyto věže jsou nejzvláštnější architektonickými prvky Birminghamu. O rok později vychází třetí a závěrečný díl Návrat krále. (Všechny tři díly byly impozantně zpracovány do filmové podoby, kde novozelándský režisér Peter Jackson v tomto žánru svým zpracováním nasadil velmi vysokou laťku.) Tolkien nepsal jenom fantasy, i když pohádky jsou tak svým způsobem v odlehčené formě fantasií. V roce 1967 vyšel příběh o kováři a jeho kouzelné hvězdičce, o královně a králi víl, o pohádkové říši... Kovář z Velké Lesné.

Tolkien pracoval na historii Středozemě až do své smrti a jeho syn Christopher Tolkien s pomocí spisovatele fantasy Guye Gavriela Kaye uspořádal některé materiály do ucelené podoby a publikoval je v roce 1977 jako Silmarillion, který bych si dovolil přiblížit trochu více.

Příběhy Silmarillionu se vracejí do dávného Prvního věku Světa a vyprávějí o stvoření Středozemě, její mytologii a nejstarší historii a o národech, které ji obývaly v dobách předcházejících velkým dějům Pána prstenů. Líčí neblahé osudy tří klenotů - silmarilů - zhotovených nejnadanějším z elfů Fëanorem a uchovávajících vzácné Světlo Dvou stromů blažené říše Valinoru, a dlouhou a beznadějnou válku, kterou Fëanor a jeho plémě vedli za jejich znovunabytí, když se klenotů zmocnil Morgoth a vsadil je v pevnosti Angband do své železné koruny.
Příběhy a legendy Quenty Silmarilion, ústřední části knihy zabývající se velkými událostmi Prvního věku, doplňují Ainulindalë, úvodní mýtus o stvoření Světa v Hlubinách času, Valaquenta, pojednání o božských mocnostech Valar a Maiar a jejich temných protějšcích Melkorovi a Sauronovi, popis pádu pyšného ostrovního králoství Númenor v Akallabéth a vyprávění O Prstenech moci a Třetím věku, shrnující význačné události konce Třetího věku až po odjezd Těch, kteří nesli Prsteny, jež podrobně líčí Pán prstenů.

Quenta Silmarillion (Příběh o Silmarilech) tvoří jádro knihy a její nejrozsáhlejší část.
(Autor zde čerpá i z ligursko-iberských eposů, které také hovoří o poslání člověka: „Má-li člověk porozumět podstatě Zla a Dobra, smyslu zákonů Stvořitele a harmonii Universa, musí především porozumět smyslu své existence a pochopit své poslání v tomto světě..“ Zde Ilúvatar-Stvořitel dlel celý věk o samotě v zamyšlení a pak rozhodl: "Miluji Zemi, která bude domovem Ainurů, Quendiů a Atanů. Ainurové jsou bytosti první a druhé kalpy, které jsme poznali pod jmény Svatí Otcové, Dhyan Chohanové, Moudří Draci, Elohim atd. Quendiové je v ibersko-ligurském jazyce pojmenování bytostí třetí kalpy, se kterými se v knihách setkáváme pod jmény Elfové, Váňové, Surové, Aditjové. Jméno Atani náleží lidem, kteří přišli na Zem jako poslední, tedy jako lidstvo páté kalpy. Staré knihy nás seznamují s prastarým tajemstvím, které bylo z různých důvodů a dle jiných zájmů lidem zastíráno a zkreslováno. Základem tohoto tajemství je, že nejvyšší entitou člověka je "duše")
Popisuje dějiny Ardy po příchodu Valar, svou pozornost zaměřuje především na elfy a jejich mnoho staletí trvající boj s Melkorem o klenoty silmarily. Vypráví o stvoření světa Ilúvatarem, o tom, jak se správy světa ujali Valar, kteří na ni sestoupili z nebe. Vypráví, jak byly stvořeny myslící bytosti, které jej obývaly - elfové, lidé, trpaslíci. Vypráví o tom, jak jeden z Valar, Melkor, zatoužil mít celou zemi pro sebe a obyvatele světa si podrobit. O tom, jak nejzručnější z elfů Fëanor vytvořil zářící klenoty silmarily a jak po nich Melkor zatoužil a ukradl je. O tom, že Fëanor se rozhodl klenoty dobýt zpět a velkou část elfů odvedl do spoustu věků trvající války proti Melkorovi. Vypráví o osudech elfů i lidí v oněch věcích a o tom, že s pomocí Valar a samotného Ilúvatara lidé s elfy nakonec Melkora porazili a vyhnali ze světa.

V té době se vypráví příběh o prstenech moci. Ve Středozemi povstal Sauron, vrátil se ke zlu a opevnil zemi Mordor, kde vybudoval své sídlo. Nenáviděl Númenorejce pro jejich spojenectví s elfy a toužil panovat Středozemi. Dvacátý čtvrtý král byl z númenorských králů nejmocnější a nejpyšnější. Když se dozvěděl, že Sauron si dal jméno Pán lidí, začal přemýšlet o válce, protože on chtěl být neomezeným pánem. Přeplul proto s vojskem moře, přistál na pobřeží Středozemě a vyzval tam Saurona, aby k němu přišel a přísahal mu věrnost. Sauron skutečně přišel, protože pochyboval, že by jeho vojska byla schopna Númenorejcům odolat, a protože věděl, že svého může dosáhnout i lstí. Král si chtěl Sauronovu věrnost pojistit a proto ho s sebou převezl na Númenor. Na Númenoru si Sauron získal přízeň krále a lidu a začal Númenorejce odvracet od toho, co je naučili Valar. Krále také navedl k uctívání Melkora a Tmy a většina lidu se přidala. Když se blížil konec králova života, Sauron mu namluvil dlouho připravovanou lež - že je tak mocný, že se nemusí obávat žádného zákazu a že se může zmocnit Valinoru a opatřit si věčný život. Král jeho lži uvěřil a dal postavit obrovské loďstvo. Lodě Númenorejců skutečně opustily přístavy a vypluly na západ. Loďstvo dosáhlo až blažené říše Amanu, král sám vystoupil na břeh a prohlásil zemi za svou. Valar tehdy volali Ilúvatara a přenechali mu vládu nad Ardou. Ilúvatar vytvořil v moři mezi Amanem a Númenorem obrovskou propast, která do sebe stáhla všechny númenorejské lodě a král a všichni bojovníci, kteří vystoupili na amanský břeh, byli pohřbeni zhroucenými horami. I sám Númenor byl stržen do propasti a zanikl. Jen elfům bylo dovoleno nadále ze Středozemě plout přímo do blažené říše. Tehdy opustily na poslední chvíli lodě Přátel elfů Númenor a pronásledovány bouří dopluly na pobřeží Středozemě. Ve Středozemi pak založili nová království. Sauron byl polapen ve zkáze Númenoru, ale protože neměl smrtelné tělo, jeho duch povstal z hlubin a vrátil se do své země Mordoru.

Zpočátku byl ve Středozemi mír, ale Sauron po čase znovu povstal. Podařilo se mu na svou stranu získat mnoho lidí, toužil však podrobit si hlavně elfy. Nosil ještě pěknou podobu a chodil mezi elfy pod záminkou, že spolu s nimi chce zvelebovat Středozem. Pod vedením Saurona pak eregionští kováři vyrobili Prsteny moci. Sauron si však bez jejich vědomí vyrobil Jeden prsten, do nějž přesunul značnou část své moci a pomocí něhož mohl vnímat myšlenky nositelů ostatních prstenů a ovládat jejich mysl. Ti lidé, kteří je nosili, se po čase vůlí Jednoho prstenu propadli do říše stínů a stali se Sauronovými služebníky, Prstenovými přízraky.
Po vzniku Prstenových přízraků Sauronova moc velmi vzrostla a elfové ve větší míře opouštěli Středozem na západ. Jen nemnoho elfských říší dokázalo vzdorovat, mezi jinými nově založená Roklinka, pevnost Půlelfa Elronda, syna Eärendila a Elwing. Vzrůstu Sauronovy moci se však postavili Númenorejci, kteří začali ve Středozemi budovat svá sídla. Sauron proto na čas opustil Středozem, aby Númenorejce porazil lstí, jak se vypráví v Akallabeth. Když byl Númenor zničen, Sauron se jako duch vrátil do Středozemě, zjistil však, že za jeho nepřítomnosti vzrostla moc Gil-galada, krále středozemských elfů. Ve Středozemi navíc přistáli Númenorejci, kteří uprchli ze zkázy své země, vedeni Elendilem, potomkem Elrose, a jeho syny Isildurem a Anárionem, a vytvořili na západě Středozemě dvě království, Arnor na severu a Gondor na jihu. Netrvalo dlouho a Sauron usoudil, že je vhodný čas a zaútočil na Gondor. Poprvé sice byl odražen, ale bylo jasné, že by všechny postupně přemohl, kdyby mohl bojovat proti každému zvlášť. Proto elfové pod vedením Gil-galada a Númenorejci pod vedením Isildura uzavřeli Poslední spojenectví, shromáždili vojska a společně se utkali se Sauronovými bojovníky na Bitevní pláni před Mordorem. Dosáhli vítězství, vstoupili do Mordoru a obklíčili Barad-dur. Během sedmi let obléhání zemřel Gil-galad i Elendil, Isildur však nakonec v osobním souboji uťal ze Sauronovy ruky Jeden prsten a Sauron byl poražen a jako duch uprchl do pustin. Touto porážkou Saurona skončil Druhý věk Středozemě a začal věk Třetí.
Na počátku Třetího věku zla ve Středozemi ubylo. Sauronovi služebníci byli rozehnáni. Mnoho lidí se poddalo Númenorejcům, Barad-dur byla srovnána se zemí a Mordor obehnán strážemi. Lidé a elfové se však sobě odcizili. Jeden prsten zmizel a nikdo o něm nevěděl. Elrond sice bezprostředně po porážce Saurona radil prsten vrhnout do ohnivé hory Orodruiny, v níž jej Sauron vykoval, ale Isildur tehdy odmítl. Zamýšlel si jej ponechat, byl však cestou na sever přepaden skřety a Jeden prsten se ztratil v řece Anduině. Během následujících let severní království Arnor velmi zesláblo. Říše Gondor na jihu naopak vzkvétala a jistou dobu měla respekt ve velké části Středozemě. I Gondorských však ubylo a jejich stráže okolo Mordoru polevily v pozornosti. Tak se stalo, že se do té země vrátily Prstenové přízraky, aby připravily příchod svého pána. Tehdejší gondorský král se proti nim osobně vydal, byl však zajat, odvlečen a víckrát se neobjevil. Protože nezanechal potomky, ujali se vlády nad Gondorem správci. V té době přišli ze severu Rohirové, válečníci, kteří se usadili v zemi severně od Gondoru a stali se jeho spojenci. Elfové ve Třetím věku stále odcházeli na západ za moře a těch nemnoho, kteří zbývali, obývalo nemnohá místa, z nichž vynikala Elrondova pevnost Roklinka, říše Celeborna a Galadriel Lóthlórien na řece Anduině a Šedé přístavy na západním pobřeží.
Závěr Třetího věku se přiblížil, když ve Velkém zeleném hvozdu na východě znovu povstal Sauron. Les nabyl zlé pověsti a dostal jméno Temný hvozd. Právě tehdy se ve Středozemi objevili čarodějové. Byli to duchové z Maiar, které vyslali Valar, aby pomohli elfům a lidem ve Středozemi vzdorovat Sauronovi. Přišlo jich pět, nejmocnější mezi nimi se stali dva, kteří od lidí obdrželi jména Gandalf a Saruman. Právě Gandalf zjistil, že zlo v Temném hvozdu je znovu povstávající Sauron. Radil, aby se proti němu zasáhlo, dokud ještě není příliš mocný a nemá zpět prsten, ale Saruman byl proti, neboť po prstenu zatoužil sám. Sauron uprchl do Mordoru, kde obnovil Barad-dur.
Jeden prsten nalezl jeden z obyvatel okolí řeky, Glum a odnesl jej do podzemí hor. Od něj jej získal hobit Bilbo na trpasličí výpravě na východ. První se o znovuobjevení prstenu dozvěděl Gandalf, zvěst se však dostala i k Sauronovi a tak započala válka, v níž byl nakonec Jeden prsten zničen a Sauron navždy poražen, jak se vypráví v Pánu prstenů. V Gondoru bylo obnoveno království a pod jeho moc byla zahrnuta celá západní část Středozemě. Třetí věk skončil, poslední elfové, kteří přišli pod vedením Fëanora do Středozemě se vrátili zpět na Západ do zemí neumírajících a ve Středozemi začal Čtvrtý věk, panování lidí.

Tolkienův odkaz v hudbě

Sauron. Jeho jméno se stalo předlohou pro název mnoha skupin. Většina z nich však patřila do kategorie black metalových a jejich pojmenování bylo spíše ztotožněním zla. Lyrické části jejich skladeb pak více ponořené do okultismu a různých proti náboženských forem. Asi nejzajímavější skupinou, právě konceptem své tvorby byla chorvatská heavy metalová skupina SAURON. Tato parta se dala dohromady v roce 1987 a ve svých textech kromě jiných událostí našeho života se otřela i o tuto zápornou postavu ze Středozemě. Skupina vydala své jediné album “Better Tomorrow“ v roce 1993 u Croatia Records a následující rok se bohužel rozpadla.
Současným odkazem na Tolkienovu ságu je španělská power metalová parta z Alicante, LAND OF MORDOR. Tato skupina také čerpá z knih J.R.R.Tolkiena a svým projevem se řadí mezi nadějné mladé španělské metalové bandy. V roce 2003, dva roky po svém založení, vydala svůj debut s názvem “The Awakening“ a jelikož je stále aktivní, tak určitě můžeme očekávat přírůstek z této Země Mordoru. Španělsko je zemí, kde power metalové kapely rostou jako houby po dešti. Další takovou kapelou je ARWEN (dcera Elronda Pána Roklinky, milovaná a později žena statečného bojovníka Aragorna, hraničáře ze severu a dědice Gondorského trůnu). Během svého pátnactiletého působení vydala zatím dvě alba - „Memories of a Dream“ (2002) a „Illusions“(2004). I když je skupina stále aktivní, od doby vydání svého druhého alba se na scéně moc neobjevuje.

Antické Řecko je proslulé svými mýty a příběhy o nesmrtelných hrdinech, Bozích a udatných válečnících. Ale najdou se skupiny, které čerpají z jiných zdrojů než z těchto starověkých bájí. ELWING (na půl elfka ze Středozemě) svými dvěma alby „Immortal Stories“ (2002) a „War“ (2005) popisující příběhy plné válek, krve, dračích ohňů, ocelových mečů a kouzel vládců se řadí mezi nadějné současné power metalové řecké skupiny.
To samé se však nedá říct o finské black metalové nestvůře zvané VALAR, což byli dobrosrdeční bohové, synové Iluvátara, kterou vedl Dragongod Narqath. Vydržela na scéně osm let a během této doby kromě několik demíček vydala tři alba. „Towards the Great Unknown“ (1998) a „The Arrival of the Dragonlord“ ve stejném roce. „Magic and Wyrmfire“ pak v roce 2001.
Posvátná oblast Valinor se pro změnu stala předlohou pro metalový objev z Kolumbie. VALINOR vznikli v roce 2004 a čtyři roky poté vydali svůj debut „Universal Woman“. Kde osud byl napsán, do Země Valinor, království stromu světla, bez zla, bez bolesti. Bohové přinesli mír do našich srdcí, ale ve stínech noci přišli temní lordi a krví bratrů poskvrnili zem. Nejstarší byli zapovězeni a Valinor jim byl na věky odepřen...

Velmi zajímavou partou - dvoučlennou skupinou jsou rakouští SUMMONING. Tato skupina hrající epický atmosférický black metal, kromě středověku čerpá hlavně z Tolkienova světa. Alba jako „Lungburz“ a „Minas Morgul“ obě z roku 1995 nebo „Dol Guldur“ (1997) jsou toho názorným příkladem. Po albech „Stronghold“ (1999) a „Let Mortal heroes Sing Your Fame“ (2001), kde se skupina otřela více o středověk a inspirací jim byl i další autor fantasy, a to Michael Moorcock. K Tolkienovi vrátili v roce 2006 a to zatím svým poslední počinem „Oath Bound“. Skladby jako „Bauglir“ také jako Morgoth Bauglir (Jméno Morgoth „Temný nepřítel světa“ odbdržel od Fëanora poté co zabil jeho otce Finwëho. Původně se jmenoval Melkor - Belegur, „Ten, který postává v moci“ a jako nejmocnější Ainu byl jedním z Valar, ale stal se Nepřítelem a přestal být mezi Valar počítán...) či „Mirdautas Vras“ nebo „Might and Glory“ byly návratem do světa Středozemě.

Na závěr tohoto dílu jsem si nechal lahůdku v podobě heavy doom party z Kalifornie - CIRITH UNGOL (což byla strážní věž v Mordoru). Tato americká skupina vznikla někdy kolem roku 1972. První demo přišlo na svět v roce 1979 a o rok později debut „Frost and Fire“. Charakteristickou značkou této kapely byl vykřičený křaplák frontmana Tima Bakera, který nazpíval i ostatní alba. „King od the Dead“(1984), „One Foot in Hell“(1986) a „Paradise Lost“(1991). Téměř po dvacetiletém působení se skupina v roce 1992 rozpadla.
Nevím, jestli to byla první metalová skupina, inspirovaná J.R.R. Tolkienem, ale rozhodně patří mezi desítky ostatních, které jím inspirovány byly a některé stále jsou...

Zobrazeno: 1537x

powerhome


» Fantasy v metalu (bonus) (23.5.2012)
» Fantasy v metalu (díl XX.) (4.5.2012)
» Fantasy v metalu (díl XIX.) (20.4.2012)
» Fantasy v metalu (díl XVIII.) (12.4.2012)
» Fantasy v metalu (díl XVII.) (3.4.2012)
» Fantasy v metalu (díl XVI.) (23.3.2012)
» Fantasy v metalu (díl XV.) (14.3.2012)
» Fantasy v metalu (díl XIV.) (7.3.2012)
» Fantasy v metalu (díl XIII.) (21.2.2012)
» Fantasy v metalu (díl XII.) (10.2.2012)
» Fantasy v metalu (díl XI.) (1.2.2012)
» Fantasy v metalu (díl X.) (19.1.2012)
» Fantasy v metalu (díl IX.) (12.1.2012)
» Fantasy v metalu (díl VIII.) (5.1.2012)
» Fantasy v metalu (díl VII.) (19.12.2011)
» Fantasy v metalu (díl VI.) (12.12.2011)
» Fantasy v metalu (díl V.) (2.12.2011)
» Fantasy v metalu (díl IV.) (23.11.2011)
» Fantasy v metalu (díl III.) (15.11.2011)
» Fantasy v metalu (díl II.) (10.11.2011)
» Fantasy v metalu (díl I.) (7.11.2011)

PŘIDAT KOMENTÁŘ

8.11.2011 (06:50)

Že děkujeme za odkaz, je to porce pán Powerhome. Počtu, počtu. A dotazy, postřehy, připomínky, podněty, návrhy - separátně, raději. Zduř!


7.11.2011 (17:41)

...jsem rád, že jsem mohl zrealizovat svůj nápad a webmaster mě v tom podpořil...díky moc Co se týče skupin a autorů, je jich fakt dost... budu se snažit přiblížit skupiny a jejich alba, které svými texty a koncepčními náměty, hudbou, prostě svět fantasy jsou ovlivněny...jsme teprve na začátku....


7.11.2011 (16:52)

Moc pěkně sepsané...hezky se to čte!!!


7.11.2011 (16:26)

Povedený článek! Patřím rovněž k milovníkům fantasy literatury a dílo pana Tolkiena je má hodně srdcová záležitost! Celkově je toto téma velice zajímavé a značně obsáhlé, takže se těším na další díly! (Doufám, že se neopomene ani tvůrce barbara Conana pan Robert Howard, jenž psal své hrdinské povídky ještě před Tolkienem.) Nicméně těch autorů je opravdu mnoho a kapel jenž se tímto druhem literatury nechali inspirovat je ještě víc! Takže hodně zdaru při psaní!


7.11.2011 (16:13)

Pekný článok, fakt riadny kus roboty Ešte by som určite spomenul slovenské kapely GALADRIEL a thrash legendu DARK MORDOR, a taktiež známych (momentálne už skorej smiešnych) bleckošov GORGOROTH - Či to bude v 2. časti ?? Ak predbieham udalosti tak sorry..


7.11.2011 (11:45)

powerhome: žárlím, že mě, jakožto skoro fanatického Tolkienovce, tohle téma nenapadlo! Dobrá práce


Článek | Fantasy v metalu (díl I.) | Hard Music Base


O NÁS
PRAVIDLA
KONTAKT© 2008-2019. Částečné nebo úplné kopírování materiálů je možné pouze se svolením HardMusicBase.cz a odkazem na zdroj.

TOPlist