PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE

Hudební odkaz na starověké civilizace a jiné mytologie (díl I.)
Jak jednou kdysi někdo napsal, že veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření - geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli... naprosto s tím souhlasím. Stačí se jen ohlédnout do velmi vzdálené minulosti. Lemuria, Atlantida, Sumer nebo Egypt - jejich vysoké vědění, různé stavby jsou ještě dnes velkou záhadou. Kdo postavil pyramidy? Jaké si neseme dědictví z Atlantidy? A proč tak vyspělé civilizace upadaly? Vedou se diskuze, píšou se knihy a dokonce i kontroverzní. Co je však úžasné, že jsou skupiny, které o tom píši příběhy, které vkládají do svých textů a interpretují je prostřednictvím hudby. Hudby, která je velkou součástí našeho života. A právě jednou z takových kapel, která se svými příběhy hodně opírá o téma starých civilizací, spojené s mytologií různých národů a kultur, je Therion (název pochází z řeckého slova, které znamená šelma - ve smyslu biblické Apokalypsy). Tato švédská kapela, v době svých začátků ještě ovlivněna death metalem se pomalu připravovala na transformaci. Postupem času a s příchodem alba „Sympfony Masses / Ho Dracon Ho Megas“ se však vymanila z death metalového konceptu...

V celkové melodice se objevuje kromě angličtiny i hebrejština, což byl dobrý krok vpřed. Asi prvním krůčkem k transformaci nynějšího charakteru této skupiny bylo album „Lepaca Kliffoth“.
Zde se textově obracejí ke starobylým mytologiím, démonologii a mýtu draka. I když se hudebně moc neliší od alba minulého, nové pojetí vokálů (využití dvou operních zpěváků) je opravdu natolik odlišné, že bychom mohli toto album považovat za ten krůček vpřed. Průlomovým okamžikem se stal rok 1996, kdy Therion vypouští do světa „Theli“ a stali se tak hvězdou symfonického metalu. Kombinace vážné hudby, operních sborů a metalu slavila obrovský úspěch.

Příběhy o starověkém městě Mendes či Kultu stínů. Znovu se v textech objevuje hebrejština. Babylon, Grál plný extáze. Zajímavý pohled na Strom života, jakožto příběh o ráji. I když temná povaha příběhu je spíše zkresleným pohledem na podstatu Stromu života a další mylnou domněnku, že pochází od Hebrejců a má původ v Kabale. Strom nepatří žádné z kultur dokonce ani Egypťanům ne, kteří tento Strom vyryli před 5000 lety do třech sloupů v Karnaku a Luxoru. Je strom, potom květ a pak semeno. Je to část posvátné geometrie a dokonale do sebe zapadají. Za zmínku pak stojí skladba „The Siren of the Woods“. Zaujala tím, že byla nazpívána starým jazykem, akkadštinou.

Dějiny světa sahají však ještě dál než je pozůstatek Akkádské říše. Naše rasa je stará 200 000 let a při archeologických vykopávkách se našli sumerské hliněné destičky, kde byla popsána statisíciletá historie Země. Některé poznatky jsou neuvěřitelné a dnešní svět je rozdělen na několik táborů čemu věří a co odmítá. Sumerské záznamy obsahují spoustu informací přesahující naše současné vědění. Jsou věci, které prostě nejsou přijatelné, ať už z náboženských důvodů, tak i tím materialistickým postojem lidské rasy. Počínaje sumerskými tabulkami, které byly napsané 2000 let předtím, než žil Mojžíš (jenž údajně napsal Genesis) a na nich je popsaná první kapitola Bible nebo o planetě Nibiru a jejich obyvatelích zvaných Nephilim. Jejich existence na Zemi, experiment, přesídlení lidí na ostrov Gondwana, co by pracovních sil.

Zrození první lidské rasy a role Sirianců. První posun zemských pólů a následné potopení Gondwany. Vzestup Lemurie, přesun lidské rasy na tento ztracený kontinent, který dál žije v bájesloví Hindů, australských domorodců, Polynésanů a Indiánů. Stejně tak jako bájná Atlantida vyvolává řadu otázek byla–nebyla, kde...? Údajně přesné detailní mapy kontinentu Lemurie a Atlantidy byly nalezeny na kamenných tabulkách Pre-Inca Ica v Peru.


Sluneční říše – Lemuria a Atlantida

Téměř před jedním galaktickým rokem, tj. před 26 000 roky, existoval tzv. zlatý věk Sluneční říše, kdy lidstvo žilo v míru, lásce, harmonii a prosperitě tak, jak si ani neumíme na začátku 21. století představit. Nyní jsme na přelomu a pociťujeme vibrace jak umírajícího věku, tak začátek věku nového. Slunce bylo ve Sluneční říši vesmírným symbolem pro primární tvořivé síly vyzařované Centrálním sluncem v centru vesmíru, symbolem pro prospěšné energie z času a prostoru vyšších dimenzí, zdroj všeho života, hmoty a energie. Na naší planetě existují jisté zemské masy, které jsou posledními pozůstatky velké lemurijské říše, např. ostrovy Fidži, Havajské ostrovy či Velikonoční ostrovy. To vysvětluje, proč se zde nachází tolik duchovních lidí a proč zde existuje takový příliv myšlenek vyššího vědomí, přicházejících právě z této části západního pobřeží. To je způsobeno vibracemi této dávné země založené na kreativitě a ženském principu, a tyto vibrace znovu ožívají a dostávají se do vědomí naší planety.

Ve smyslu těchto pramenů ležel lemurský kontinent jižně od Asie, rozprostíral se přibližně od Cejlonu (Srí Lanka) po Madagaskar. Patřily k němu i části dnešní jižní Asie a části Afriky, táhnoucí se Tichým oceánem až k Velikonočním ostrovům. Lemuria se nacházela “ve stavu ráje, okouzlení a štěstí” po mnoho miliónů let. Před 25 tisíci lety Atlantida a Lemurie, dvě nejvyšší civilizace té doby, začaly bojovat mezi sebou díky rozdílným “ideologiím”. Tyto dvě civilizace měly velmi odlišné názory na směr vývoje jiných civilizací na této planetě. Rozvíjející Lemurie se pak za milióny let začala potápět do oceánu. Podle Kosmického zákonu Zrodu a smrti hlavních ras, člověka vždy doprovází kataklyzmata, když probíhá změna ve sklonu zemské osy a rotace planety. Staré kontinenty se potápějí a hory se zvedají, tam, kde byla dříve voda. Lemurie byla zničena činností vulkánů, zemětřesením, ale i rozestupováním do oceánu. Zánik byl nezvratnou součástí dalšího vývoje planety. Již druhý posun zemských os pak zapříčinil potopení Lemurie a vynoření Atlantidy. Té bájné Atlantidy, na kterém sídlila vysoce vyvinutá civilizace, kterou zničila mohutná přírodní katastrofa přibližně v roce 9600 př.n.l., jak uvádějí Platónovi spisy a vědecké domněnky... (Existuje mnoho teorií...)


Strom života

Naakalští z Lemurie vytvořili spirituální zpodobnění lidského mozku na povrchu jejich Atlantského ostrova. Jejich záměrem bylo zrodit nové vědomí založené na tom, co se naučili v Lemurii. Nejdříve vybudovali vysokou zeď, která se táhla prostředkem ostrova shora dolů a zatarasila přístup z jedné strany na druhou. Potom jedna polovina z tisícovky lidí, kteří byli členy Naakalské mysterijní školy, se odebrala na jednu stranu a druhá polovina zůstala na druhé, podle jejich povahy. A zde se poprvé objevuje projekce Stromu života. Vytvoření energetických víru a jejich osídlení. Důležitým krokem byla projekce formy Stromu života na povrch Atlantidy.

Použili tento tvar s dvanácti kruhy namísto deseti, přičemž jedenáctý a dvanáctý kruh se nacházely mimo hlavní ostrov; jeden kruh byl na Udalu a druhý ve vodách na jihu. Na hlavním ostrově bylo tedy deset kruhů, což je uspořádání, které dobře známe. Existují náznaky, že podle proporcí Stromu života byla vyprojektována dokonce i velikost a tvar měst na Atlantidě. Platon ve své knize Kritias tvrdí, že hlavní město Atlantidy bylo tvořeno třemi kruhovými pásy země oddělenými od sebe vodou.

Jednoho dne mozek Atlantidy, Naakalská mysterijní škola, vdechla život Stromu života na povrchu Atlantidy. Nad každým kruhem Stromu života se začaly tvořit energetické víry. Jakmile se víry ustálily, mozek Atlantidy psychicky zavolal lemurijské děti, které po potopě osídlily západní pobřeží Severní a Jižní Ameriky a další místa a začaly se stahovat do Atlantidy. Ačkoliv Lemuřané osídlili pouze osm z deseti oblastí, mayské záznamy jasně tvrdí, že před jejím pádem bylo na Atlantidě deset měst. Tyto údaje si můžete prohlédnout v dokumentu nazvaném Troanský kodex, který se nyní nachází v Britském muzeu. Stáří toho dokumentu, který detailně popisuje potopení Atlantidy, je údajně odhadováno na 3500 let. Pak nastala zhroucená evoluce díky obsazení zbylých dvou energetických vírů, Tyto dva prázdné víry přitáhly mimozemské rasy, ale dvě naprosto odlišné rasy. Vstoupili do tohoto víru a stali se tak součástí naší evoluční stezky. Před 26 000 lety nastal další posun pólů a došlo k malé změně ve vědomí. Tento posun se odehrál v bodě elipsy kmitavého pohybu pólů, nazývaném precese rovnodennosti, ke kterému se opět nyní přibližujeme. V době posunu pólů se část Atlantidy potopila do moře. Na Atlantidě to zvedlo obrovskou vlnu strachu, protože si lidé mysleli, že přijdou o celý kontinent, jako se to stalo v Lemurii. V tomto období už z větší části ztratili svoji schopnost nahlížet do budoucnosti. Byli dlouho zmateni, protože si nebyli jisti, co nastane. Stovky let žili v neustálém strachu, ale pak pomalu strach opadal. Trvalo přes 200 let, než se začali znovu cítit bezpečně. Na Atlantidě však nastal veliký spor kvůli kometě, která se blížila k Zemi. Jedna část byla pro zničení a druhá pro její dopad. Po ústupu jedné ze stran, nechali kometu dopadnout na Zemi. Ta dopadla do Atlantského oceánu právě u západního pobřeží Atlantidy, blízko místa, kde je teď město Charleston v Jižní Karolíně. Tehdy bylo toto město na pobřeží oceánu. Zbytky této komety se dosud nacházejí na území čtyř států. Věda konečně potvrdila datum dopadu komety na období mezi 13 000 až 16 000 lety. Kometa po sobě zanechala na dně Atlantského oceánu dvě velké díry a mohla být zároveň jednou z příčin potopení Atlantidy. V tuto dobu se ale potopa nekonala, nastala nejdříve o několik století později.

Nicméně kusy komety, které se zřítily do jihozápadní oblasti Atlantidy, narazily právě do míst desátého víru a přivodily smrt velké části přítomné populace. Byl to počátek velké ztráty vědomí na Zemi. Po zmíněném posun pólů, následném sporu a neúspěchu o vytvoření umělé Mer-Ka-By (Tento pokus je přímo svázán z řetězem pokusů s Mer-Ka-Bou, který začal na Marsu před miliony lety. Později byl na Zemi proveden pokus v roce 1913, další v roce 1943 - nazvaný filadelfský experiment, následující v roce 1983 - nazvaný projekt Montauk. Byla to totální katastrofa - největší katastrofa na Zemi, co se kdy odehrála) přicházela očekávaná katastrofa. Zánik a potopení Atlantidy.

Zánik Atlantidy nebyl jen zánik jedné civilizace, ale pád z velmi vysokého stavu vědomí do temnoty. Vytvořilo se tzv. nevyrovnané pole. Prvotní příčinou mnoha deformací na tomto světě bylo pokroucení vztahů mezi lidmi, jako jsou války, závist, sobectví a další různé emocionální lidské smetí...

Ať už to přijmeme jako fakt nebo ne. Všechno se vším souvisí...

Zobrazeno: 2205x

powerhome


» Hudební odkaz na starověké civilizace a jiné mytologie (díl V.) (7.6.2011)
» Hudební odkaz na starověké civilizace a jiné mytologie (díl IV.) (3.6.2011)
» Hudební odkaz na starověké civilizace a jiné mytologie (díl III.) (1.6.2011)
» Hudební odkaz na starověké civilizace a jiné mytologie (díl II.) (25.5.2011)
» Hudební odkaz na starověké civilizace a jiné mytologie (díl I.) (23.5.2011)

PŘIDAT KOMENTÁŘ

Článek | Hudební odkaz na starověké civilizace a jiné mytologie (díl I.) | Hard Music Base


O NÁS
PRAVIDLA
KONTAKT© 2008-2019. Částečné nebo úplné kopírování materiálů je možné pouze se svolením HardMusicBase.cz a odkazem na zdroj.

TOPlist